Kādi ir ukraiņi?

Ukraiņi ir austrumslāvu nācija, tāpēc nereti ukraiņi pēc etniskās piederības tiek pieskaitīti krieviem, uzskatot, ka šīm tautām ir teju vienādas kultūras vērtības, tradīcijas un arī rakstura īpašības, taču patiesībā tā nav. Tiesa, šīs kultūras ir diezgan tuvas, taču ukraiņi un krievi noteikti nav līdzīgi pēc sava rakstura un mentalitātes. Kādi tad ir ukraiņi un ko no viņiem varam sagaidīt?

Dāsni un viesmīlīgi

Jāsaka, ka dāsnums un viesmīlība ukraiņiem tiešām ir vienā līmenī ar krieviem. Šī tauta ir izteikti viesmīlīga. Vienmēr ciemiņiem tiks piedāvāts kas ēdams un dzerams, pat tad, ja apciemojums nav plānots un gaidīts. Ukraiņi vienmēr viesiem liek justies kā mājās. Ļoti nepieklājīgi ukraiņiem skaitās ēst vieniem, nepacienājot citus. Aizejot, parasti tiek piedāvāts ēdiens arī līdzi ņemšanai.

Ļoti haotiski

Ukraiņi ir arī haotiski un nepunktuāli. Tas parasti vairāk ir raksturīgs dienvidu tautām, taču arī ukraiņiem šī īpašība ir izteikta. Ukraiņiem nereti mēdz būt grūtības ar sava darba organizēšanu, tāpēc kavēšana ir ierasta prakse. Lai ukraiņi spētu veikt darbu tiešām efektīvi, viņiem ir nepieciešama stinga vadība, kas norāda ko un kā darīt –  par to variet lasīt šajā Mexikas portālā http://www.mcredit.mx/prestamos-en-linea-sin-buro/.

Bieži netur doto vārdu

Diemžēl ukraiņi bieži netur savus solījumus, taču tas nav ļaunprātīgos nolūkos. Tas ir saistīts ar jau iepriekš pieminēto haotismu. Ukraiņi var mainīt domas desmit reizes vienā dienā, tāpēc arī viņiem rodas problēmas ar solījumu turēšanu. Ja gadās kārtot kādas darīšanas ar ukraiņiem, tad ziniet – solījums viņiem vēl nenozīmē, ka tas tiešām tiks paveikts.

Noslēgti

Ukraiņi ir arī visai noslēgta tauta. Varētu šķist, ka tas neiet kopā ar iepriekš minēto, par izslavēto ukraiņu viesmīlību, taču tā nav. Ukraiņi nav nīgri un nejauki, taču paši klāt nenāks un sarunu neuzsāks. Ja jums ko vajadzēs un vērsīsieties pie ukraiņa ar konkrētu jautājumu, viņš jums noteikti ar prieku palīdzēs, taču pamatā ukraiņi ir intraverti un nav pārāk komunikabli. Ukraiņi atveras tikai noteiktā, labi zināmā kompānijā.

Mēdz nepieņemt citādo

Ukraiņi ir arī visnotaļ konservatīvi un viņiem ir grūti pieņemt kaut ko jaunu un atšķirīgu. Diemžēl, tas nereti izpaužas arī kā rasisms, jo Ukrainā pārsvarā dzīvo tikai baltās rases pārstāvji. Tāpat, daudzi ukraiņi mēdz būt nacionālisti – personal. Būtībā tas nav slikti, taču daudzi ukraiņi tāpēc nemācās svešvalodas. Piemēram, ar angļu valodu Ukrainā varat netikt cauri, jo daudzi to nezina vai zina ļoti zemā līmenī.

Atšķirīgi

Protams, viss augstāk minētais nav attecināms uz pilnīgi katru ukraini. Katrs cilvēks ir citādākas ar savām rakstura īpašībām. To īpaši var attiecināt tieši uz ukraiņiem, jo šai nācijai ir ļoti cena izcelsmes vēsture un ukraiņi nāk no dažādām etniskajām grupām.