Ukrainas nacionālo simbolu izcelsme un nozīme

Katrai valstij ir savi oficiālie valsts simboli, kas abstraktā veidā atspoguļo valsts pamata būtību vai vēstures notikumus un objektus. Protams, arī Ukrainai ir savi oficiālie simboli, kas vēsta par Ukrainas valstij būtiskākajām lietām. Ukrainas konstitūcija paredz, ka valstij ir trīs oficiālie simboli – himna, karogs un ģerbonis. Katram no šiem simboliem ir sava izcelsme un nozīme.

Ukrainas himnas nosaukums ir Ще не вмерла Україна jeb, tulkojot latviešu valodā, Vēl nav mirusi Ukraina. Himnas mūzika ir sacerēta 1863. gadā un tās autors ir Rietumukrainas katoļu mācītājs un komponists Mykhailo Verbytsky jeb Mihailo Verbitskis. Himnas vārdu autors ir ukraiņu etnogrāfs un dzejnieks Pavlo Chubynsky jeb Pavlo Čubinskis. Šie vārdi ir veidoti no patriotiska rakstura dzejoļa, kas ir veidots kā vēlējums jeb lūgšana par Ukrainas valsti. Šis skaņdarbs par valsts himnu pirmo reizi kļuva 1917. gadā, taču neilgu laiku pēc tam sekoja PSRS okupācija un līdz ar to arī himna tika mainīta. Tikai 1991. gadā, kad Ukraina atguva savu neatkarību, himna tika oficiāli atjaunota.

Ukrainas karogam ir taisnstūrveids forma ar malu attiecību ir 2:3. Ukrainas karogā ir attēlotas divas vienāda platuma, horizontālas līnijas. Augšējā līnija ir zila, bet apakšējā dzeltena. Šīs krāsa simbolizē tipisku Ukrainas ainavu – zilas, skaidras debesis un dzeltenu kviešu lauku. Zili dzeltens karogs, kas simbolizē Ukrainas tipisko ainavu tika izmantots jau 19. gadsimta vidū, taču šajā laikā tas nebija oficiāls valsts simbols un tam nebija noteiktu konkrētu parametru. Kā oficiāls valsts simbols šis karogs tika pieņemts 1918. gadā, kad pirmo reizi tika pasludināta Ukrainas valsts neatkarība, bet, tāpat kā himna, arī karogs pēc PSRS okupācijas, zaudēja oficiālā valsts simbola statusu. Arī karogs, pēc neatkarības atjaunošanas 1991. gadā tika atjaunots kā oficiāls valsts simbols.

Ukrainas ģerbonis ir valsts simbols ar vissenāko vēsturi un neviennozīmīgā ko skaidrojumu. Mūsdienu Ukrainas ģerbonis ir zils vairogs uz kura ir attēlots stilizēts, dzeltens trejžuburis – šķēps ar trīs zobiem – taču Ukrainas teritorijas un tautas ģerboņi ir bijuši dažādi. 12. gadsimtā ukraiņu tautas jeb, kā viņus dēvēja toreiz, rutēniešu apdzīvotā teritorija tika dēvēta par Rutēniešu karalisti un tās ģerbonis bija zils vairogs uz kura attēlota dzeltens lauva. Lauva ir tipisks simbols dažādos ģerboņos, jo tas simbolizē spēku un drosmi. Vēlāk valstiskie veidojumi mainījās un tauta tika sadalīta vairākās administratīvajās teritorijās, līdz ar to bija vairāki ģerboņi, kurus daļēji var piedēvēt Ukrainai un ukraiņiem. 17. gadsimtā, kad nodibinājās ukraiņu, kazaku valsts, Zaporožjes Seča, ukraiņu ģerbonī bija attēlots kazaks ar musketi, kas simbolizē valsts karotājus. Vēlāk šis ģerbonis tika papildināts ar nelieku trejžuburi virs tā. Trejžuburis bija viens no kaujas rīkiem, tāpēc arī tas tika iekļauts ģerbonī. Kad tika pasludināta Ukrainas neatkarība 1917. gadā tika pieņemts pašreizējais ģerbonis – trejžuburis uz zila vairoga. PSRS okupācijas laikā tas tika aizvietots ar tipisku padomju simboliku, bet pēc neatkarības atjaunošanas, ģerbonis atkal tika atjaunots.